Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Βαρειά Αεροδρόμιο μέσω Αγίας Μαρίνας, Παραλιακή

Απόσταση: 11.5

Υψόμετρο: 213