Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΧΑΛΚΙΔΑ
Χαλκίδα - Ερέτρια - Θεολόγος - Πισώνας - Χαλκίδα

Απόσταση: 63

Υψόμετρο: 1023