Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Ν18- Β -ΓΕΡΑΚΙΝΗ-ΓΥΡΟΣ 2ου ΠΟΔΙΟΥ-ΓΕΡΑΚΙΝΗ

Απόσταση: 160.2

Υψόμετρο: 2892