Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Ν18 Γ-ΓΕΡΑΚΙΝΗ-ΓΥΡΟΣ 1ου ΠΟΔΙΟΥ-ΓΕΡΑΚΙΝΗ

Απόσταση: 147.6

Υψόμετρο: 1468