Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΠΡΕΒΕΖΑ
Πάλαιρος-Μοναστιράκι-Πάλαιρος

Απόσταση: 35.3

Υψόμετρο: 344