Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΕΔΕΣΣΑ
Ν 20-ΕΔΕΣΣΑ-ΑΨΑΛΟΣ-ΑΡΙΔΑΙΑ-ΠΟΖΑΡ-ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΑ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ-ΚΕΡΑΣΙΑ-ΛΥΚΟΙ-ΕΔΕΣΣΑ

Απόσταση: 67.4

Υψόμετρο: 1225