Ποδηλατικές διαδρομές

Ποδηλατικές Διαδρομές

ΕΔΕΣΣΑ
EDESSA-ΓΕΡΑΚΙΝΗ Α΄ ΜΕΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΡΔΙΑ

Απόσταση: 111.2

Υψόμετρο: 645